Рәсмий мүнәсибет

Социаллық тармақлардың биринде бир топар исбилерменлер атынан Хожели дийқан базары бойынша сын мақала жәрияланған еди. Бул жағдай район ҳәкимлиги тәрепинен…

Ҳүрметли пуқаралар! Жаз айларында күнниң ысып кетиўине байланыслы төмендеги қәўипсизлик қағыйдаларына әмел етиң!

#Еслетпе ⚡Ҳүрметли пуқаралар! Жаз айларында күнниң ысып кетиўине байланыслы төмендеги қәўипсизлик қағыйдаларына әмел етиң! -Көшелерде тез жаныўшы затлар ҳәм шығындыларды…

От жара кеселлигинен сақланыў ушын төмендеги қәўипсизлик қағыйдаларына қатаӊ әмел етиӊ

От жара кеселлигинен сақланыў ушын төмендеги қәўипсизлик қағыйдаларына қатаӊ әмел етиӊ: -өзиӊизге тийисли болған үй ҳайўанларын ветеринария бөлимине есапқа қойыӊ,…

Нотариус мәсләҳәти

Автотранспорт қуралларыныӊ алды-сатты шәртнамасын рәсмийлестириў тәртиби Нотариус – бул тәреплердиӊ еркин, ўәкалатлы ҳәм қалыс мәсләҳатшиси, сондай-ақ тәреплердиӊ ҳәрекетлериниӊ нызамлылығы, нәтийжеси…

Skip to content