Социаллық тармақлардың биринде бир топар исбилерменлер атынан Хожели дийқан базары бойынша сын мақала жәрияланған еди. Бул жағдай район ҳәкимлиги тәрепинен қадағалаўға алынып, тийисли тараў басшылары менен үйрениў жумыслары алып барылды. Үйрениў нәтийжесинде исбилермен Ш.Маткаримовқа тийисли магазин Хожели дийқан базарының аймағына тийисли емес екенлиги анықланды.