Қыйтақ жерден үнемли пайдаланың басламасын қоллап-қуўатлаўшы мәкеме кәрхана ҳәм шөлкемлер қатарына Прокуратура қасындағы экономикалық жынаятларға қарсы гүрес департементи ўәкиллериде қосылып район аймагындағы Әмиўдәрья аўыл пуқаралар жыйыны аймагындағы Дәрбент аўылында жасаўшы шаңарақларға палыз өнимлерин тарқатты. 

Ҳүрметли пуқаралар район аймағындағы саўда орынларда азықаўқат өнимлерин сатыўда тийкарсыз баҳаларын асырыўға гүўа болсаңыз Прокуратура қасындағы экономикалық жынаятларға қарсы гурес департементиниң Хожели районлық бөлиминиң 

исеним телефоны: 61-554-25-50