Бас Министр қабыллаўханалары исбилерменлердиң сүйениши

Бас Министр қабыллаўханалары исбилерменлердиң сүйениши Ҳүрметли Президентимиз айтқанындай исбилермен бай болса мәмлекет бай болады. Соған тийкар елимизде исбилерменлерди қоллап-қуўатлаўға үлкен…

Сессия

Бүгин 2021-жыл 23-июль күни Халық депутатлары Хожели районлық кеңесиниң жигирма жетинши сессиясы болып өтти. Сессия күн тәртибиндеги мәселелер депуталар тәрепинен…

Көшпели қабыллаў

Бүгин 2021-жыл 27-июль күни Хожели районы «Күн нуры», «Тутзар» МПЖда хәм «Қумжыққын» АПЖ аймақларында Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик салық басқармасы баслығы…

Рәсмий мүнәсибет

Социал тармақлардың биринде «Хожели Дийқан базары ЖШЖ баслығы нызамсыз түрде ислеп атыр» атлы мақала шығарылған еди. Хожели районы ҳәкимлигинен тийисли…

Оила-муқаддас, муборак даргоҳ сифатида эъзозланган, мустахкам оила барпо этиш фарзандларни халқга ватанга муносиб авлод қилиб етиштириш ҳар биримизнинг ватан олдидаги катта вазифамиздир

Суд қарорини сўзсиз ижро этиш асосий вазифамиз, лекин давлатимиз томонидан олиб борилаётган ҳар қадамдаги ўзгаришлар инсон манфаати йўлида бўлганлиги боис,…

«Дуатлон» спорт түри

Ѳзбекстан Республикасы қорғаныўға кѳмеклесиўши «Ватанпарвар» шѳлкеми Ⱪарақалпақстан кеӊеси тәрепинен «Жаслар дәптери»не киргизилген жаслар арасында Кегейли районы ОСТКда 19-июль күни «Дуатлон»…

Ѳзбекстан Республикасы Ⱪорғаныўға кѳмеклесиўши «Ватанпарвар» шѳлкеми Амиўдәрья районы ОСТКда 14-июль күни «Жаслар дәптери»не киргизилген оқыўшылар арасында «Жазғы биатлон» спорт түри…

Көшпели қабыллаў

Жынаят ислери бойынша Хожели район суды тәрепинен Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенати баслығы Т.К.Нарбаева ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы…