Хожели районы 35-санлы улыўма билим бериў мектебинде 12-октябрь күни «Интернет майданындағы қәўип ҳәм оларға қарсы гүресиў ғалабалық мәденият» атамасында жоқарғы класс оқыўшылары менен ушырасыў өткерилди. Ушырасыўға Хожели районы руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы баслығы А.Джиенбаев қатнасып оқыўшылар менен сәўбет өткерилип үгит-нәсият түсиник жумыслары ҳәм қызықлы ҳәм мазмунлы сораў жуўаплар менен даўам етти. Ушырасыў соңында оқыўшылар тәрепинен таярланған миллий аяқ ойынлары қосықлар инам етилди.